mandag den 9. januar 2017

KURSUS FOR HALD-GUIDER


I de kommende år bliver der øget behov for folk, der kan formidle de mange gode historier om de fem Halder.

Foreningen De fem Halder udbyder derfor nu et introduktionskursus for alle, der har ambitioner om på mere eller mindre professionelt niveau at guide folk rundt på Halderne.

Målet med kurset:
Deltagerne vil på kurset få mulighed for:
·         at ajourføre deres (grundlæggende) viden om Hald-områdets historie, kulturhistorie mm.
·         at blive inspireret til levende og engagerende formidling, som også kan bruges i mange andre sammenhænge end netop Hald-området

Tid og sted:
Onsdag den 8. marts 2017 kl. 9.00 – 16.00 på Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg.

Kursusleder:
Naturvejleder m.m. Jens Frydendal

Tilmelding og pris:
Tilmelding: Senest 24. februar 2017 til mail@jensfrydendal.dk
Deltagerbetaling: 200 kr. inklusiv fortæring og materialer.
Deltagerantal: Max 10 – det bliver et intensivt kursus!

Kort beskrivelse af kursusforløbet:
·         Kaffe og velkomst
·         Forberedelse af individuelle formidlingsøvelser (materiale til øvelsen udleveres på kurset).
·         Fremlæggelse af 5 formidlingsøvelser, inkl. ris og ros fra kursusleder og de øvrige deltagere
·         Frokost
·         Fremlæggelse af 5 formidlingsøvelser, inkl. ris og ros fra kursusleder og de øvrige deltagere
·         Eftermiddagskaffe og kage

Kursuslederen vil efterhånden, som det er relevant, introducere en række formidlingstekniske elementer: f.eks. kontakt til deltagerne, aktivering af deltagerne, brug af sange, ”Chickenfarm-teaching”, autenticitet, og sprog (inkl. kropssprog).

Motto for kursusdagen:
Jeg hører – jeg glemmer
Jeg ser – jeg husker
Jeg arbejder – jeg lærer

mandag den 7. november 2016

Foredrag - Tre generationer Krabbe på Hald
Foredrag ved cand.mag. Karen Elisabeth Stub

Tirsdag den 29. november 2016 kl. 19.30
Hald Hovedgaard

Ravnsbjergvej 76
8800 Viborg

Gratis adgang

Hald Hovedgård har gennem hele sin eksistens haft en meget omskiftelig skæbne. Udover i tidlige tider, hvor den hørte under Kirken eller Kronen, har den sjældent været på samme ejermands hænder i mere end nogle få årtier – men fra midten af 1800-tallet kom Krabbe-slægten til og drev gården i næsten 70 år. 

Alle tre generationer har sat hver deres præg på egnens og Danmarks historie i en tid, der på mange måder skabte fundamentet for det samfund, som vi har i dag De har efterladt en ganske righoldig korrespondance om hvordan de så på de personer og begivenheder, som de mødte i deres liv. Foredraget vil især fokusere på, hvordan de alle tre prægende Hald Hovedgård – hver på deres måde – og hvordan de levede med deres familier på dette sted, som vist er almindeligt anerkendt som en af de smukkeste pletter på Danmarkskortet.
 
Karen Elisabeth Stub, cand.mag. i historie og europæisk etnologi, der i mange år har arbejdet i museums- og arkivverdenen, begyndte i 1991 at interessere sig for Krabbe-familien, da hun arrangerede en udstilling om Christopher Krabbes hustru, malerinden Marie Dorothea. Siden da er det blevet til en lille bog og en del artikler især om den ”mellemste” Krabbe, Christopher, og hans virke som dommer og politiker.

mandag den 10. oktober 2016

Randershus og stalden i Halds borggård


Den flittige slægtsforsker mm. Ole Færch, der har gransket og transkriberet Lensregnskabet fra Hald 1541 - 46 (en udgivelse er på vej), har besøgt å-stedet, Hald III, og foretaget undersøgelser på stedet. Artiklen herunder redegør for det foreløbige resultat af undersøgelserne.

På Julius Eibes kort over opmålingen af voldene på Hald i 1827 står der lidt kryptisk Randershus på området nord for voldene, men der er ikke tegnet nogen bygning her, så Randershus har været et mysterium. Nu viser det sig, at der har stået et Randershus her samt en stald, og fundamenterne  hertil findes endnu under jorden. Hermed føjes en brik til Halds bygningshistorie. Eibes tegning viser området vest og nord for voldene som fast land med stier eller veje, bl.a.  ved kanten af voldene mod vest og nord.

Julius Eibes kort fra 1827

 Ved besøg i foråret 2016 bemærkedes i søbunden ved nordspidsen af borgøen en del tagtegl og murtegl i søbunden nær bredden. Her lå der også 4 store kampesten i noget, der kunne ligne fundamentet under hjørnet af et hus, og der sås en enkelt tilhugget granitkvader.  I efteråret 2016 er det konstateret, at det er et fundament til et hus på ca. 15,5 m x 9,3 m. Supplerende undersøgelser har vist, at der i nærheden er et fundament til et hus på ca. 10 x 28  m. Fundamenterne ligger ikke langt under grøntsværen og kan konstateres ved at prikke lidt ned i jorden. Spørgsmålet er så, hvad de fundne fundamenter er til. Her kan Rigsarkivet hjælpe.
 
Fundamenterne i søkanten
I Rigsarkivet i København findes i Hald lens regnskaber synsforretninger fra årene 1601, 1612, 1637, 1648 og 1662, nemlig når en ny lensmand kom til, og de fortæller detaljeret om bygningerne og deres tilstand, men ikke, hvor de lå. Randershus hørte til borggården, ikke til ladegården. Synsforretningen 1601fortæller, at Randershus var 12 fag langt, 2 lofter højt, meget forfaldent. To lofter højt indebærer, at huset var i tre etager med skrå loft i tredje etage. Ved siden af lå et halvtagshus på 6 fag, tækket med lyng. Stalden ved Randershus var 24 fag lang, gammel, og lofterne var så ringe, at kongens korn ikke kunne lægges der. 1612 fortæller synsforretningen, at Randershus var i bindingsværk med murstensudfyldning og tækket med strå, men støttet med stolper mod øst ud til søen og  i så ringe stand, at den skulle nedtages. Halvtagshuset nævnes igen med lyngtag, nu angivet med bindingsværk med murstensudfyldning. Stalden ved Randershus nævnes ikke 1612 men derimod kornhuset ”for slottet”, 28 fag, sikkert det samme som stalden ved Randershus, men åbenbart udbygget med 4 fag. Kornhuset var to lofter højt. 22 fag havde stråtag og 6 fag havde  stentag og i disse fag var der en skorsten og et kammer på det øverste loft. Kornhuset var også bindingsværk med murstensudfyldning. Både Randershus 12 fag og kornhuset 24 fag blev åbenbart samlet kaldet Randershus. Efter en kongelig ordre af 12. februar 1614 skulle lensmanden nedtage Randershus og bygge et nyt kornhus. Det lille halvtagshus må være forsvundet i den forbindelse. Synsforretningen 1637 nævner Randershus med 29 bindinger, hvilket er 28 fag. Det er det nye kornhus bygget 1614, som nu kaldes Randershus, åbenbart med samme størrelse som det gamle. 22 fag havde stråtag, 6 fag stentag. I de 6 fag var ”rostkammeret”. I huset var der gæstestald og dobbelte kornlofter, altså to lofter højt. 

18. oktober 1648 brændte Randershus med en stor mængde korn, således kongens indkomstkorn 186 tønder rug, 296 tønder byg, 305 tønder havre og 5 skæpper boghvede. Lensmanden fik skade på adskil­lige varer for mere end 500 rdl. som var beslagne vogne og sadler med tilbehør. Ingen vidste, hvordan ilden var opstået, »men ved Guds beskærmelse var slottet blevet skånet ved, at vinden, der først bar lige mod slottet, siden vendte.

Alt peger på, at det fundne fundament 9,3 x 15,5 m er til det Randershus, som 1601 nævnes med 12 fag. Det andet fundament 10 x 28 m er uden tvivl til stalden ved Randershus. Hvor det nye Randershus på 28 fag har stået, kan der foreløbigt kun gættes på, men måske løftes sløret, når Viborg Museum skal lave arkæologiske undersøgelser i sommeren 2017. Et gæt kunne være tættere ved nordvolden, hvilket kunne forklare, at man var bange for, at branden på Randershus 1648 kunne brede sig til bygningerne i borggården.

På nedenstående kort ses, hvordan bygningerne på Hald III kunne tænkes placeret år 1601. Kortet er baseret på den antagelse, at vandstanden i Hald sø lå noget lavere end nu og derved  muliggjorde ladegårdsbygninger på området vest for portbygningen. Af bygningerne udenfor voldanlægget er foreløbigt kun Randershus, nr. 10, og nr. 11, stalden ved Randershus lokaliseret. Dog bemærkes, at der også er fundet et fundament til et hus på ca. 5 x 9 m og nærved et andet hus, hvis udstrækning endnu ikke er konstateret. Alt tyder dog på, at der har været ladegårdsbygninger i området udenfor vindebroen, numrene 1-8 som vist i tegningen.

Skønnet placering af Hald IIIs bygninger 1601
Randershus nævnes allerede 29. juli 1570. Anne Lykke, enke efter lensmand Otte Krumpen på Hald, stævnede på Viborg landsting Corfitz Viffert, lensmand på Hald ang. to af fru Annes karle, som var gået ind i Randershus ”neden for” Hald Slot og havde udtaget en mand, som fru Anne havde fået dømt fredløs. Før de var kommet over broen ”som for Randershus er” med den fredløse mand havde Corfitz Vifferts folk stoppet dem. De var altså ikke kommet over slottets vindebro ved porthuset, hvilket vil sige, at der var to broer ud til slotsøen.  Landstinget frikendte de to mænd, da de ikke havde ”besteget” adelsslot eller volde, hvilket de kunne have mistet livet for efter gårdsretten, men havde eftersøgt den fredløse mand i Randershus udenfor adelsslottets grave og volde, da de havde sluppet den fredløse mand, da slotstjenerne ikke ville tillade dem at tage ham, og da det var forbudt at huse fredløse mænd.

Det mærkelige ord Randershus har ikke noget at gøre med byen Randers, men tolkes som noget, der lå udenfor eller i udkanten – i randen – af f.eks. en by eller et kvarter, her i randen af borggården på Hald.

Ole Færch, Aalborg

tirsdag den 27. september 2016

Præsentation af De Fem Halder - vinderprojektet
Det bliver arkitektfirmaet Erik Brandt Dam og team, der skal stå i spidsen for nytænkningen af formidlingen af De Fem Hald’er ved Viborg. 

Kom og hør hvordan Erik Brandt Dam og Team vil virkeliggøre projektet i løbet af de kommende år.

Det er et gratis arrangement, men tilmelding er nødvendig inden den 2. oktober 2016.

De gratis billetter skal bookes her: 
http://www.visitviborg.dk/booking/14111

De fem Hald’er er det eneste sted i Danmark, hvor man i samme område kan opleve historien fra 1200-tallet og frem til i dag i form af fem markante og velbevarede anlæg som middelalderborge og herregårde. Men indtil nu har der ikke været nogen samlet formidling af områdets ruiner, voldgrave og øvrige kulturspor. Det bliver der lavet om på, når vinderprojektet de kommende år bliver til virkelighed.

torsdag den 22. september 2016

Vitaminer til krop, hoved og mave - guidet tur og brunch på Niels Bugges KroSøndag den 2. oktober 2016 kl. 9.30

Vi starter med en vandretur med guide på de fem Halder og slutter med brunch på Niels Bugges Kro.Mødested: Naturskolen, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg.
Guide: formand for foreningen De fem Halder, middelalderarkæolog og museumsinspektør ved Viborg Museum, Jesper Hjermind
Pris: pr. person kr. 200,- inkl. brunch, børn under 12 år halv pris.

Tilmelding og betaling:
kako@berlingskemedia.dk
Betales kontant på avisen.
Viborg Stifts Folkeblad,
Vesterbrogade 8, Viborg
Mandag - torsdag kl. 12-16. Fredag kl. 12-14.
Senest onsdag den 28. september

Brunch:

 • Hjemmelavet øko-juice flere slags
 • Hjemmelavet marmelade flere slags
 • Egen bihonning
 • Musli og cereals
 • Frisk frugt, græsk yoghurt med sirup og bær
 • Forskellige grønne salater
 • Økologisk mælk, flere forskellige slags ost
 • Diverse pålæg, sild, røget laks
 • Hønsesalat og rejesalat
 • Hytteost og knækbrød
 • Scramble æg, bacon og brunchpølser
 • Bixemad
 • Pandekager
 • Blødkogte æg
 • Lun leverpostej
 • Morgenkager, hjemmebagt rugbrød og flere forskellige slags lyst brød
 • Kaffe og the

De fem Halder og homePrisen 2016Ejendomsmæglerkæden home har under navnet "Hald for alle" nomineret Hald-området til homePrisen 2016. "Hald for alle" er nu med i kapløbet om publikumsprisen på 10.000 kroner, der går til den nominering, der har fået flest likes!
Se mere her: http://cliptomize.com/Clipbook/View/332346, og inde på siden kan du klikke på "Like" for oven til højre.

mandag den 19. september 2016

Pressemeddelelse: Borgruiner ved Viborg skal formidles for millioner

En udsigtsplatform i tårnhøjde, en vindebro i massiv eg og en landskabspark med en ny udstilling. Det er alt sammen en del af vinderprojektet for projektkonkurrencen om De fem Hald’er ved Viborg. 
Det bliver arkitektfirmaet Erik Brandt Dam og team, der skal stå i spidsen for nytænkningen af formidlingen af De fem Hald’er ved Viborg. Det har dommerkomitéen med medlemmer fra Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Viborg Kommune, Foreningen ”De fem Halder” og A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal besluttet.

De fem Hald’er er det eneste sted i Danmark, hvor man i samme område kan opleve historien fra 1200-tallet og frem til i dag i form af fem markante og velbevarede anlæg som middelalderborge og herregårde. Men indtil nu har der ikke været nogen samlet formidling af områdets ruiner, voldgrave og øvrige kulturspor. Det bliver der lavet om på, når vinderprojektet de kommende år bliver til virkelighed.

- De fem Hald’er forener fantastisk natur og unik historie, hvor man kan opleve 800 års historie på en gåtur. Vinderforslaget er præget af overskud både i hovedfortællingen om, hvad der gør området enestående i Danmarks udvikling, og i et stort antal sidefortællinger om begivenheder og personer, som hentes ud af historiens mørke, siger Peter Ilsøe, direktør for Naturstyrelsen. 

På Hald Slot skal der bygges en udsigtsplatform i niveau med borgtårnets oprindelige højde. Her fra vil man kunne overskue borgenes forsvarsmæssige sammenhæng og opbygning. Den gamle vindebro bliver desuden visualiseret, og der etableres en ny udstilling i Haldladen ved en ny central parkeringsplads.

- Det er et fantastisk spændende vinderprojekt, som har sans for både historien og naturen. Jeg er sikker på, at den nye formidling af historien kommer til at gavne bredt både lokalt og nationalt. Vi har i Haldborgene et helt uudnyttet potentiale, siger borgmester Torsten Nielsen fra Viborg Kommune.  

Landskabet spiller en vigtig rolle i vinderprojektet. Samtlige træer og buske mellem borge og voldsteder skal kortlægges, og der skal fældes, beskæres og plantes nyt for at understøtte formidlingen.

- Forslaget er et eksempel på, at det både kan lade sig gøre at formidle historien, tydeliggøre de enkelte voldsteder og samtidig bevare de enestående fortidsminder for eftertiden. Vinderprojektet viser stor forståelse og respekt for fortidsminderne og det kulturlandskab, de ligger i, fortæller medlem af dommerkomitéen og enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen, Ole Winther. 

Stierne mellem borganlæggene skal udbygges og renoveres, så det blandt andet bliver mere tydeligt, at man kan gå mange forskellige ture i området. Endelig bliver der opsat nye bænke og skilte i egetræ.

Formand for Foreningen ”De fem Halder”, Jesper Hjermind glæder sig også over resultatet af arkitektkonkurrencen:

- Det har været en meget spændende proces. Lige fra tidspunktet hvor ideen opstod om at markere og styrke området ved De fem Hald’er til i dag. Her præsenterer vi omridset af det samlede greb om området for alle interesserede – og dem er der rigtigt mange af, siger Jesper Hjermind. 

Projektet realiseres inden 2020 inden for en økonomisk ramme er på 37 mio. kroner, der er sikret gennem støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

I det vindende team indgår ud over arkitekt Erik Brandt Dam også Charlotte Skibsted Landskab, Cornelius + Vöge, ingeniørrådgiver MOE og konsulent Martin Zerlang.

Video: Se De fem Hald’er fra oven
https://www.youtube.com/watch?v=rCNJec36mVg&feature=youtu.be 
.
Se vinderprojektet og download visualiseringer:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/de-fem-halder/

Yderligere oplysninger:

Projektleder Steen Bonne Rasmussen, tlf.:  24 69 38 40, e-mail: sbr@nst.dk